В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител взе участие в работна среща по въпроси на регионалната координация в Министерски съвет

     На 14 януари Областният управител на Добрич Желязко Желязков взе участие в работна среща по актуални въпроси, свързани с регионалната координация. Тя се проведе в Министерски съвет с началника на политическия кабинет на министър-председателя Румяна Бъчварова и главния секретар на Министерски съвет Росен Желязков. Присъствали са всички областни управители.

     Да се работи за увеличаване приходната част на бюджета и да се редуцират в максимална степен разходите, са препоръките на кабинета. По информация на финансовото министерство на база на оперативни данни и оценки, Бюджет 2009 приключи с дефицит в размер на около 498,9 млн. лeва. Това поставя страната ни в групата на страните-членки с най-нисък бюджетен дефицит за годината в ЕС, което е ясен сигнал, че независимо от неблагоприятната икономическа ситуация, българското правителство следва дисциплинирана и благоразумна фискална политика и тя трябва да се запази, са били коментарите.

     При финансирането на бюджетните системи е следван принципът на приоритетно финансиране на основните социални отговорности на държавата и равнопоставеност между отделните бюджети в условията на ограничения бюджетен ресурс.

     Областните управители да продължат работата по разглеждане на искания за изплащане на средства през 2010 г. по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани, за което финансовото министерство е превело 3 млн. лв. за страната, е друг акцент от  работната среща.

     Обсъждани са и проблемите с разпореждане с имоти държавна собственост - наеми, продажби и други.

     На работната среща областните управители са обсъдили и Плана за действие за оптимизиране на функционалната компетентност на областния управител и взаимоотношенията му с териториалните звена на централната изпълнителна власт. Почти всички губернатори в страната, в това число и Желязко Желязков, са дали своите препоръки още в края на миналата година. Те са заложени в документа и в рамките на  месец той ще бъде окончателно приет. В този план са включени мерки за подобряване на координацията  и преразпределение на компетенциите  между централните органи на изпълнителната власт и областните управители, финансовото осигуряване на дейността на областните администрации и други.

 

  

 

 
Актуално

съобщение

анкета