Областният съвет за развитие одобри на заседание Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие

prev next
Областният управител Красимир Кирилов свика и проведе заседание на Областния съвет за развитие, което се проведе днес - 18 септември 2018 г. Основен акцент в дневния ред бе представяне на Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Добрич за периода 2018-2020 г., извършена, съгласно договор, от екип на Институт за управление на програми и проекти /ИУПП/. На заседанието присъства управителят на Института Петя Донова. Урбанистът Здравко Петров запозна накратко членовете на Областния съвет за развитие с Междинна оценка и актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Добрич, като отбеляза, че за 3 години област Добрич е реализирала общо 366 проекта на приблизителна стойност 320 млн. лв. При анализа на тригодишния период до 2017 г., включително, се отчита несъответствие по отношение на планиране и реализиране на една от основните стратегически цели, а именно - човешките ресурси и осигуряването на заетост, посочи още Петров.
Урбанистът представи актуализацията на Областната стратегия за развитие, като посочи, че са спазени принципите на приемственост и са набелязани конкретни мерки. Отчитайки реализацията досега и промените, са посочени 3 основни цели - продължаващи насоката на развитие на областта, заяви урбанистът. Екипът от ИУПП са набелязали общо 7 приоритетни области, които се допълват и комбинират и в препоръките обръщат внимание на партньорството между общини и областни, което ще допринесе за развитието на туризма - един от водещите отрасли на икономиката, определящи стопанския облик на област Добрич.
Документът бе приет единодушно без забележки. Предстои да бъде представен за обсъждане и одобрение на заседание на Регионалния съвет за развитие.
Приложено, в прикачени файлове са представени документите, изготвени от ИУПП и Протокол от заседанието.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета