В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител инспектира състоянието на колектора на пречиствателната станция за отпадни води –Албена

 

        Предисторията.    

     Във връзка с констатирани периодични аварии в отвеждащия колектор в района на плаж „Международен детски лагер"- Кранево, бе издадена заповед на Областния управител, в изпълнение на която през октомври 2009 г. комисия от специалисти извърши проверка на място. Колекторът, с дължина около 80 м, преминава по дължината на плажната ивица през неравен терен, който способства за събирането на повърхностни води. При проверката, комисията е установила скъсани връзки и теч на пречистени отпадни води в района на  плажа.

     В доклад на РИОКОЗ за качеството на водите през сезон 2009 г. и извършени 8 проверки, е констатирано, че няма замърсяване и са дадени конкретни предписания, тъй като  съществува потенциален риск при бъдеща експлоатация на съоръжението.

     Във връзка с направените констатации, комисията е изразила следното становище:

  1.     Дейностите по отстраняване на възникналите аварии да бъдат разделени на аварийни за възстановяване на експлоатацията на колектора за гарантиране на минимум два туристически сезона и средносрочни за цялостното решаване на проблема.

  2.     Наложително е възлагането на проектно- проучвателни работи за аварийното възстановяване на колектора.

  3.     Средносрочните дейности е препоръчително да предвидят нови решения за заустване, като се избегне преминаването през зоната на пясъчната ивица.

        Днес, три месеца по- късно, Областният управител Желязко Желязков, направи оглед на място и констатира още по- тревожно състояние на съоръжението. Тръбопроводът е разкъсан, колекторът се нуждае от спешен ремонт и възстановяване.

     С кмета на Балчик Николай Ангелов са обсъдени перспективите за трайно решаване на проблема и бъдещето на този тръбопровод. Община Балчик като собственик на пречиствателната станция, ще  кандидатства по оперативна програма „Околна среда" за финансиране на проект за преместване на трасето на колектора и мястото на заустване на отпадните води, както и за повишаване капацитета на ПСОВ- Албена. Очаква се проектът да се реализира в рамките на три години.

     До тогава предстоят спешни аварийни дейности с оглед възстановяване експлоатацията на колектора и недопускане на замърсяване на морската вода и на чистотата  на плажната ивица.

 

 

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета