Областният управител Кр. Кирилов свика заседание на Областния координационен щаб

prev next
Областният управител Красимир Кирилов свика и проведе заседание на Областния координационен щаб във връзка с констатирано огнище на заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/ на територията на област Варна. Пред присъстващите кметове, представители на ОД МВР, Държавно горско стопанство, Гранична полиция, ОДЗХГ, ОДБХ и други, Кирилов подчерта нуждата от сериозно внимание към високия риск от зараза в област Добрич, като заяви, че огнища има констатирани на 30 км от границата на областта, както и в съседната Варненска област и затова е важно да се спазват стриктно мерките за биосигурност. Той запозна участниците в заседанието с указанията на Българска агенция по безопасност на храните и добави, че те ще бъдат разпратени на всички общини. Областният управител се обърна с молба към кметовете мерките да бъдат разпространени и в малките населени места в общините и с тях да се запознаят и кметовете и кметските наместници в селата на територията на цялата област.
Директорът на ОДБХ Добрич д-р Борислав Каменов накратко запозна участниците в заседанието със случая в с. Тутраканци, обл. Варна и добави, че до момента на територията на област Добрич има подавани сигнали, вземани са проби от животните, но няма положителни резултати.
Директорът на Областна дирекция „Земеделие, храни и гори" инж. Десислава Иванова докладва, че към днешна дата - 05.09.2018 г., общинските администрации и общинските служби по земеделие са установили на територията на цялата област общо 853 стопанства тип „заден двор" с общо 1736 прасета, отглеждани в тях. Най-много животни се отглеждат в частни дворове в Община Добричка - 508, Община Шабла - 132, Община Крушари - 227, Община Тервел - 178, Община Каварна 258, Община Балчик - 44, и Община Генерал Тошево - 362 животни.
Областният управител обърна внимание на кметовете, че трябва да имат на територията на общините си осигурени площадки за загробване на животни при възникване на зараза, като добави, че е създадена организация и всички институции, имащи отношение към обособяването на такива терени - Басейновите дирекции „Черно море" и Плевен, РИОСВ Варна, ОДЗХГ и РЗИ, са в готовност да окажат съдействие за обособяването на нужните площадки.
За това какви са изискванията към различните видове обекти за отглеждане на свине и мерки за биосигурност, на които те трябва да отговарят, може да се получи информация от следния линк:
На сайта на Българска агенция безопасност на храните - http://www.babh.government.bg/bg/Object/news/view/1948/%D0%A1%D0%AA%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%98%20%D0%9A%D0%AA%D0%9C , са публикувани и Съвети към собствениците на домашни свине във връзка със заболяването Африканска чума по свинете.
Директорът на Държавно горско стопанство Добрич инж. Цанко Николов докладва, че от оградното съоръжение по сухопътната ни граница с Румъния остава да се довършат 30 км, като уточни, че на това разстояние трябва да бъде монтирана мрежа тип „Бруно". Инж. Николов заяви, че е създадена организация и последните километри ще бъдат довършени следващата седмица. Има патрули по цялата граница, които извършват контрол по график.Актуално

съобщение

анкета