Заместник областният управител Кр. Николов се среща с делегация от Икономическия университет в Шанхай – партньор на ВУМ

prev next
     Заместник областният управител Красимир Николов днес прие делегация от Икономическия университет в Шанхай, водена от проф. Ли Янджун. Китайският университет е партньор на Висше училище по мениджмънт Варна и в срещата участва и ръководителят на нашето учебно заведение проф. Тодор Радев.
      Заместник областният управител Красимир Николов запозна гостите накратко с характеристиките на област Добрич и представи икономическия профил на региона. Той сподели, че основните икономически отрасли са туризъм и земеделие и подчерта, че в областния център е реализирана и първата китайска инвестиция - фуражен завод, а има интерес и за още нови инвестиции.
      Николов разказа за туристическия продукт и възможностите за отдих на територията на областта и отбеляза, че в област Добрич се намират три голф игрища, предлагащи възможност за практикуване на спорта на световно ниво.
      С проф. Радев и проф. Янджун Николов обсъди възможностите за сътрудничество в областта на висшето образование, като деканът на ВУМ - проф. Т. Радев сподели, че тази година Висшето училище по мениджмънт за своето образование са избрали двама студенти от Китай.


Актуално

съобщение

анкета