С водосвет символично пуснаха в експлоатация отсечка от 15,5 км от път II-29 Варна – Добрич, който се рехабилитира по ОП „Региони в растеж“

С водосвет, отслужен от отец Илия днес, 9 август 2018 г., символично бе пусната в експлоатация отсечка от 15,5 км от път II-29 Добрич - Варна - лот 4, чиято рехабилитация се извършва по ОП „Региони в растеж". На тържеството присъства областният управител Красимир Кирилов, който подчерта важността на трасето за икономиката на региона - както за селското стопанство, така и за туризма, които са структуроопределящи за област Добрич. Гости на събитието бяха народният представител Пламен Манушев, кметовете на общините Добричка - инж. Тошко Петков, и Добрич - Йордан Йорданов, кметът на село Стожер, представители на изпълнителя на обекта и строителния надзор. Специално за церемонията пристигна и председателят на Управителния съвет на агенция „Пътна инфраструктура" инж. Светослав Глосов, който също определи второкласния път като стратегически за развитието на икономиката на област Добрич и призова водачите на моторни превозни средства да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение. Инж. Глосов съобщи, че през следващата седмица ще бъдат открити близо 30 км от третокласния път III-904 Гроздьово - Провадия, които също са обновени по ОПРР, както и че продължава ремонтът  на 9 км от път  II-71 Добрич - Албена.

        В лот 4 са рехабилитирани два участъка. Първият започва на 500 м след разклона за с. Любен Каравелово и завършва при отклонението за с. Новаково и с. Крумово, а вторият е в близост до разклона за с. Дебрене и е до отбивката за с. Стефаново. Трасето преминава през центъра на село Стожер в област Добрич. Отсечките са с нова асфалтова настилка, маркировка и знаци. За доброто отводняване на пътя са направени нови облицовани окопи и дренажна система. Изградени са спирка при кръстовище за село Дебрене и две пешеходни пътеки в с. Стожер. Целта е по-голяма безопасност на хората, живеещи в населеното място и  връзката със село Дебрене. Със завършването на проекта се повишава безопасността на движение и се осигурява  постоянна скорост, с което значително се намалява времето за пътуване. Подобряват се транспортните комуникации между населените места в региона и се увеличават възможностите за предоставяне на гражданите на качествени и конкурентни здравни, социални и образователни услуги. По-добрата инфраструктура е и предпоставка за увеличаване на инвестициите в региона и откриването на нови работни места.

        Строително-монтажните работи на лот 4 са изпълнени от ДЗЗД „ПХ - ДОБРИЧ", в което участват: „ХИДРОСТРОЙ" АД и „ПЪТСТРОЙ БУРГАС" ЕООД. Стойността на договора е 8 533 720,38 лв. с ДДС. Строителният надзор осъществи „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД. Техният договор е за 193 935,6 лв. с ДДС. Авторският надзор e на „ТРАНСКОНСУЛТ-22" ООД. Договорът им е за 6 218,94 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0004, Лот 4 „Път ІІ-29 Варна - Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31, с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич" е 8 888 782,71 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 85% - 7 555 465,30 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% - 1 333 317,41 лв. с ДДС.

        Освен рехабилитиран път, жителите на село Стожер имат и още една нова придобивка - подменен водопровод по главната улица на селото, заяви кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков. Той припомни, че подмяната бе извършена по проект на общината със средства, осигурени от ПУДООС в размер на 300 хил. лв. и общинския бюджет. Подменени са 1800 м водопровод, направени са над 96 домови отклонения и други 12 към улици пресичащи главната в селото, каза Петков. Предстои обектът да бъде приет от Държавна приемателна комисия и заведен в активите на общината и АВиК. Народният представител Пламен Манушев изрази увереност, че агенция „Пътна инфраструктура" ще продължи инвестиционната си програма и ще има и други реализирани обекти на територията на областта, защото Добрич и добруджанци заслужават по-добро отношение.
Актуално

съобщение

анкета