Темата за екологията в пилотния проект на Областна администрация „Зелената мрежа на Добруджа” прозвуча в ефир

prev next
 

     Под мотото „Да мислим глобално, да действаме локално" преминаха шестте изнесени информационни срещи с ученици от Област Добрич, сподели в интервюто инж. Павлов. Той разказа конкретни примери от проведените дискусии по време на презентациите на проекта, преминали при изключителен интерес в училищата. Децата са заявявали искрена съпричастност в общите усилия за намаляване на отрицателното въздействие от човешкото поведение върху околната среда и са коментирали своето разбиране за екологосъобразния начин на живот.

     Информационните срещи в края на 2009 г. бяха организирани във връзка с изпълнение на дейности по пилотен проект на Областна администрация - Добрич - "Зелената мрежа на Добруджа", който е подкомпонет към Туининг проект BG 2006/IB/OT/01 "Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения" от страна на Министерски съвет.

 
Актуално

съобщение

анкета