Областният управител организира обществено обсъждане на Проект на Концепция на Закона за социалните услуги

    Областният управител Красимир Кирилов отправи до общините, директорите на дирекции „Социално подпомагане", представители на неправителствени организации на хора с увреждания, началника на Регионално управление по образование, синдикатите и други заинтересовани представители на изпълнителната власт и неправителствения сектор покана за обществено обсъждане на Проект на Концепция на Закона за социалните услуги. То ще се проведе на 29.06.2018 г. от 10.00 часа в зала „Европа" в Областна администрация Добрич.

    Покана е във връзка с постъпило писмо с изх. № 06-162/19.06.2018 г. на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). В него се посочва, че разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера. Нормативният акт ще уреди специфичните обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги.
     От МТСП посочват, че, съгласно концепцията, новата правна регламентация ще бъде развита в контекста на три основни цели: достъпност на социалните услуги, качество и ефективност на социалните услуги и интегрираност на подкрепата. Проектът на Концепция за Закон за социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане на Правителствения портал за обществени консултации на Министерски съвет и на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика:
     • http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3562
     • https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=230&lang=
Целта на обсъждането е всички предложения, мнения и становища да бъдат обсъдени от създадената от министъра на труда и социалната политика работна група за разработване на закона.
      Всички, които проявяват интерес, могат да се запознаят с Проекта на концепцията на някой от по-горе посочените линкове. Информация с линковете към Проекта е налична и в секция „Актуално" на интернет страницата на Областна администрация Добрич на адрес: http://dobrich.government.bg/.
Актуално

съобщение

анкета