23 ЮНИ - ПРАЗНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Уважаеми служители в държавната администрация,


     В навечерието на професионалния празник на служителите в държавната администрация отправям най-сърдечни поздрави и благопожелания към всички Вас! Приемете искреното ми уважение, дами и господа - експерти и специалисти, във всички териториални звена на изпълнителната власт в област Добрич! Вие сте хората, които ежедневно с труда си провеждате държавната политика в интерес на обществото.
      Нека не забравяме, че ние сме призвани да бъдем в услуга на хората и Вашата компетентност, лоялност и отговорност са залог за успеха на държавното управление във всяка сфера. Убеден съм, че бъдещето на страната ни минава през професионална и отговорна държавна администрация, която се ръководи единствено и само от интересите на обществото.
    Пожелавам Ви най-сърдечно здраве, търпение и всеотдайно изпълнение на служебните задължения, повече лични и професионални успехи!
Нека пазим авторитета на българските институции - стожер на държавността в Република България!
      Честит празник!

 


С уважение,


КРАСИМИР КИРИЛОВ

Областен управител на област Добрич
Актуално

съобщение

анкета