Заместник областният управител Кр. Николов ще участва в семинар в Балчик

Заместник областният управител Красимир Николов ще участва в тридневен семинар на тема „Интелигентно развитие и сътрудничество на Черноморските общности в трансграничния регион". Събитието е в рамките на проект, изпълняван от Община Балчик в партньорство в Община Наводари - „Мрежа за интелигентно сътрудничество на Черноморските общности в трансграничния регион", финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния България чрез Европейски фонд за регионално развитие.
По време на семинара, който ще се проведе на 6, 7 и 8 юни в Балчик, ще бъдат обменени добри практики, ще се презентират успешни политики и иновации в публичното управление, и ще работи по създаване мрежа на заинтересовани публични и частни страни от Черноморските общности на областите Добрич и Констанца - местни и регионални публични власти, граждански сдружения, неправителствени организации - общо двадесет от област Добрич и двадесет от област Констанца.
Общият бюджет на проекта е в размер на 427 222,06 евро. Срокът му за изпълнение е от 22.08.2017 г. до 21.08.2018 г. Основната цел на проекта е да създаде условия за сътрудничество между публичните администрации в трансграничния регион на Черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца, да подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения.Актуално

съобщение

анкета