Областният управител Кр. Кирилов участва в заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

Областният управител Красимир Кирилов, в качеството си на представител на Североизточен район за планиране, днес и утре участва в 9-ото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. По предварителния дневен ред, днес - 29 май 2018 г., участниците в заседанието се запознаха с изпълнението на Оперативната програма и заложените в нея големи проекти. Обсъден е и е приет годишният доклад за изпълнението. Участниците във форума подробно се запознаха с изпълнението на проектите в железопътния сектор с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура". Представена е и информация за изпълнението на проектите за разширение на метрото.
Утре, 30 май 2018 г., ще бъде представена информация за проектите по Програмата за периода 2014-2020 г. и статус на неприключените проекти по Оперативна програма „Транспорт" за периода 2007-2013 г. Участниците в заседанието ще се запознаят и с проектите, изпълнявани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" и Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав".Актуално

съобщение

анкета