379 525 лв. се отпускат за област Добрич с Постановление № 63 на МС

Общо 379 525 лева се отпускат на област Добрич с Постанолвение № 63 от 26 април 2018 г. на Министерски съвет. На редовното си заседание на 25 април 2018 г. Министерски съвет одобри допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. в общ размер на 20 784 639 лева. От тази сума от одобрените разходи по бюджета на Министерски съвет Областният управител на Добрич ще получи 321 885 лв. за почистване на коритото на р. Батова в участъка й от кръстовището на главен път Е 87 I-9 до III-902 (бензиностанция „Бултрак") до Черно море, от км 0+630 до км 3+945.
Със същото Постановление правителството одобри трансфери по бюджетите на общини:
- Генерал Тошево - за разплащане на разходи за осигуряване на проходимост на общински пътища през януари 2017 г. - 7 620 лв;
- Добричка - за аварийно-възстановителни работи, свързани с ликвидиране на последствията от наводнение на територията на с. Батово - 23 499 лв.
Правителството одобри със същото Постановление разходи и по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в общ размер 799 451 лв., от които 26 521 лв. са за непредвидени разходи за разчистване на снежните преспи в междугарието гара Добрич север - гара Кардам.Актуално

съобщение

анкета