В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Министерски съвет отпусна средства за област Добрич за преодоляване на последици от бедствия

На провелото се днес редовно заседание на Министерски съвет, правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на министерства и трансфери към общини в общ размер на 20 784 639 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет за финансиране на разходи, свързани с дейности по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Тяхното разпределение е одобрено на заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, проведено през март т. г.
Част от средствата се предоставят на областните управители на Добрич, Монтана и Смолян за почистване на речни корита. Предвидените за общините средства са за изграждане на диги, възстановяване на обществени сгради, пътни настилки, подпорни стени, укрепване на мостове и др.Актуално

съобщение

анкета