Заместник областният управител Кр. Николов участва в семинар в Русе

Заместник областният управител Красимир Николов участва в обучителен семинар на тема „Туристически дестинации", провел се в Русе. Обучението е в рамките на проект „Еко туризъм по Дунав", финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-V-А Румъния-България 2014-2020. Водещ партньор по проекта е румънска асоциация, заедно с министерствата на туризма на двете страни и Агенция за развитие на човешките ресурси - Русе.
Целта на проекта е да се подобри капацитета на публичната администрация и гражданското общество в трансграничната територия Румъния - България чрез идентифициране на средства за развитие на екотуризма. В рамките на обучението, участниците в него, сред които и заместник областния управител Кр. Николов, са получили познания по основни термини и понятия в областта на туризма, запознали са се с необходимостта от управление на туристическа дестинация. Лектори са представили въздействието на туризма върху природната, социокултурната и икономическа среда. Всички участници имат издадени сертификати за преминато обучение.Актуално

съобщение

анкета