Иглолистни и широколистни дръвчета засади екипът на Областна администрация в Седмицата на гората

За поредна година екипът на Областна администрация Добрич активно се включи в мероприятията по залесяване в рамките на Седмицата на гората. Със съдействието на служителите на Държавно горско стопанство Добрич с директор инж. Цанко Николов бе създадена организация и екипът на администрацията залеси над 30 широколистни и иглолистни дръвчета в местността „Дъбовете".
Със съжаление, бе констатирано, че част от дръвчетата, които миналата година служителите на администрацията засадиха липсват. От горското стопанство признаха, че е много трудно младите дръвчета да бъдат опазени и само в района, където миналата пролет екипът на Областна администрация е садил иглолистни дръвчета, са констатирани над 10 откраднати.
Активни залесителни мероприятия през тази година служителите на Държавно горско стопанство Добрич ще извършат на площ от общо 39 дка в землището на село Дряновец. На други 71 дка в землището на село Божурово през пролетта почвата ще бъде подготвена за залесяване, като е планирано през периода октомври-ноември теренът да бъде залесен с фиданки от цер.Актуално

съобщение

анкета