Ученици от ЕГ „Гео Милев“ посетиха Областна администрация

prev next
Днес, 02 април 2018 г., ученици от езикова гимназия „Гео Милев" в Добрич и тяхната преподавателка по информатика и ИТ Мария Кирилова посетиха Областна администрация. Поводът бе проект, по който децата, подпомагани от своя педагог работят. Децата бяха посрещнати от главния екперт по организационно-мобилизационна подготовка в администрацията инж. Красимир Куртев, пред когото те изложиха повода за посещението си в Областна администрация.
Г-жа М. Кирилова разясни, че възпитаници на гимназията работят по проект, свързан с водите, в който трябва да предложат иновативна идея. Обсъждайки темата „вода", учениците сами достигнали до решение да разработят система за ранно оповестяване, с която да се предотвратяват наводнения. Главният експерт инж. Куртев ги запозна със системата, с която в момента се работи по отношение наблюдение нивата на водните обекти на територията на цялата област. Той представи пред средношколците накратко визията на деретата и водосборите в областта.
Със средношколците се срещна и Областният управител Красимир Кирилов, който приветства младежите и преподавателят им и им пожела успех в начинанието, като изрази увереност, че като млади хора ще допринесат за подобряване качеството на живот в родния им град и региона.
Възпитаниците на езиковата гимназия имаха възможност да видят работата на оперативния дежурен в Областна администрация и да научат подробности около организацията и начина на работа при възникване на ситуация от страна на службите, чиято отговорност е опазването и съхраняването на живота и имуществото на жителите на област Добрич.Актуално

съобщение

анкета