С решение на Министерски съвет се променя статут на триетажна сграда по ул. „Калиакра“ в Добрич

На своето редовно заседание днес, 28 март 2018 г., Министерски съвет реши да промени статута от частна в публична държавна собственост на триетажен самостоятелен обект в сграда на ул. „Калиакра" в Добрич. Решението ще позволи на Министерството на правосъдието да изгради нов арест и работни помещения за служителите от местното звено на пробационната служба. Към момента арестът се помещава в сграда на Областната дирекция на МВР, в която условията не отговарят на изискванията.
Имотът, чийто статут се променя и ще бъде предоставен на Министерство на правосъдието е част от сградата на бившия Медицински колеж в Добрич по ул. „Калиакра" 54. Корпус „Б" от сградата е обособен като самостоятелен обект.
В доклад, изготвен до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Областният управител Красимир Кирилов посочва, че с предоставянето на обекта ще се осъществи и ефективно използване на наличния сграден фонд - държавна собственост, неговото запазване и поддържане.
С друго свое решение днес Министерски съвет стартира процедури за предоставяне на концесия на три морски плажа, единият от които е плаж "Албена" на територията на област Добрич. Другите два плажа са "Св. св. Константин и Елена - голям плаж" и "Приморско централен" Процедурата се провежда по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Концесионерите ще бъдат определени чрез конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия, назначена от министър-председателя. Предложено е срокът на концесията да е 15 години, като той е съобразен със срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж. Размерът на минималното годишно концесионно заплащане на плаж "Албена" в едноименния курорт е в размер на 919 785 лв. без ДДС.Актуално

съобщение

анкета