Работно заседание проведе Областната комисия по заетост

prev next
Днес, 23 март 2018 г., във връзка с подготовката на регионална програма по заетост, се проведе заседание на Областна комисия по заетост, председателствано от Областния управител Красимир Кирилов. Той запозна членовете на комисията с изискванията за подготовка и съставяне на регионална програма по заетост, като отбеляза, че методиката, по която се извършва оценяването е непроменена от предходните години. Най-голяма тежест от критериите при определяне на средствата за всяка една област има средно месечното равнище на безработица за деветмесечието на предходната година, добави още Кирилов. За 2018 г. за област Добрич са предвидени общо 166 224 лв., с които може да се осигури заетост общо на 44 души на пълен работен ден за 6 месеца - до 31.12.2018 г., информира Областният управител.
Представителят на Регионална служба по заетост Варна Божидар Михайлов разясни на членовете на комисията, че Министерството на труда и социалната политика тази година е заложило общо 7 920 хил. лв. за цялата страна, от които малко над 166 хил. лв. са заделени за област Добрич, съобразно критериите. „С тези средства може да се осигури заетост на 44 души на пълен работен ден. Може да се наемат хора и на 4-часов работен ден, което ще доведе до повишаване броя на заетите" - отбеляза Михайлов. Бенефициенти по програмата могат да бъдат неактивни лица, трайно безработни, както и младежи до 25 и до 29 години. Съгласно определената от МТСП методика и тежестта на критериите „Средно месечно равнище на безработицата" и „Средно месечен брой безработни, отнесени към броя обявени работни места", 44 бройки се разпределят в областта по следния начин: Община Крушари - 12, Община Генерал Тошево - 9, Община Тервел - 6, Община Шабла - 4, Община Добричка - 3, Община Каварна - 3, Областна администрация Добрич - 3, Община град Добрич - 2 и Община Балчик - 2.
Членовете на комисията, след дискусия, определиха в срок до 02.04.2018 г. да подадат информация в Областна администрация за това дали ще ползват предоставените им работни места. На следващо заседание на комисията, което ще се проведе през април, ще се обсъди дали ще има ново преразпределение на работните места по общини, имащи право да участват и ще бъде определена със заповед на Областния управител комисия, която да изготви регионалната програма по заетост.
По последната точка от дневния ред на заседанието Областният управител Красимир Кирилов предостави думата на заместника си Живко Желязков, който запозна Областната комисия по заетост с резултатите от проведеното пилотно анкетно допитване до работодателите в областта за нуждите им от кадри. Желязков отбеляза, че се отчита изключително слаба заинтересованост от работодателите, като добави, че анкетата е била попълнена едва от 60 работодатели за цялата област Добрич. Работната група, обобщила резултатите от попълнените анкетни карти, отчита, че търсенето е предимно на сезонни работници. В заключение Ж. Желязков обобщи, че ефектът от анкетирането е незначителен поради не активност на работодателските организации и бизнеса. Работната група отправя препоръки до Агенцията по заетост, провеждаща проучването, за по-голяма синтезираност на анкетния формуляр, както и да бъде блокирана възможността един работодател да попълва повече от веднъж анкетата.Актуално

съобщение

анкета