Областният управител апелира за по-голяма активност от работодателите в анкета за нуждите им от работна сила

Областният управител Красимир Кирилов апелира за по-голяма активност от страна на работодателите в анкетното проучване за установяване на потребностите им от работна сила.
Припомняме, че Агенцията по заетост стартира анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила в областта. То се извършва съвместно с Областна администрация Добрич, както и дирекциите „Регионална служба по заетост" и „Бюро по труда". Допитването е във връзка с изпълнението на чл. 10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ за набиране, обработване и предоставяне на Агенцията по заетостта /АЗ/ на информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта.
Работна група, сформирана със заповед на Областния управител, проведе заседание, което бе председателствано от заместник-областния управител Живко Желязков. По време на работната среща експертът от дирекция „Бюро по труда" в Добрич Ваня Димитрова сподели, че към момента активността от страна на работодателите е слаба. Справка с междинни данни, публикувана на сайта на Агенция по заетост сочи, че по-малко от 60 работодатели са участвали в анкетното проучване към момента от област Добрич, както и от областите Велико Търново и Ловеч.
Проучването продължава да се извършва чрез оn-line анкетен формуляр, който е публикуван на сайта на Агенцията по заетостта и е достъпен и на сайта на Областна администрация.
Предвид, че крайният срок за попълване на анкетния формуляр е 28 февруари, 2018 г., Областният управител се обръща с апел към работодателите в област Добрич, да бъдат по-активни, за да може, след анализ и обобщаване на резултатите да се насочат усилия и ресурси за по-ефективно срещане на търсената и предлагана работна сила.Актуално

съобщение

анкета