Комисия проведе работна среща, на която се обсъди Областната здравна карта

prev next
Днес, 21 февруари 2018 г., се проведе работно заседание на комисия, която трябва да изготви Областна здравна карта. Работната среща бе председателствана от Областния управител Красимир Кирилов. В комисията участват представители на общините в областта, лечебните заведения, съсловните организации на работещите в сферата на здравеопазването и РЗОК.
Пред присъстващите директорът на Регионална здравна инспекция д-р Св. Ангелова и нейният заместник д-р Н. Минчева представиха методиката, разработена от Министерство на здравеопазването, по която трябва да се направи здравна карта на област Добрич. В документа се планират необходимият брой лекари и специалисти по здравни грижи, както и нужният брой леглова база в здравни заведения, стана ясно от разясненията по методическите указания. Членовете на комисията решиха единодушно да проведат второ заседание през следващата седмица, на което да се коментират конкретните разчети, като целта е да се гарантира обзпечаване на населението на област Добрич с медицинска помощ.Актуално

съобщение

анкета