Областна комисия „Военни паметници“ проведе заседание

Днес, 20.02.2018 г., се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници", председателствано от Областния управител Красимир Кирилов. Участващите в заседанието одобриха дневния ред, който включваше три точки. По първа точка секретарят на комисията Красимир Куртев представи внесените от община Добричка документи на новоизграден паметник в село Славеево - паметна плоча на загиналите във войните от с. Славеево. Той подчерта, че анкетната карта е правилно попълнена и всички документи са изрядни и вносители искат разрешение за включване в областния и национален регистри на военните паметници. В хода на обсъждането Радослав Симеонов - Главен експерт в отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание" в дирекция „Социална политика" в Министерството на отбраната, отправи апел на паметниците да се изписват званията и чиновете на загиналите, за да се знае, че това са военни паметници. Комисията единодушно одобри паметната плоча в с. Славеево да бъде вписана в регистъра. Единодушно бе одобрено и искане на Община Добричка за промяна на местоположението на военен паметник - паметна плоча „Добричка епопея 5-7 септември 1916 г." в с. Царевец. Мотивът за неговото преместване е, че паметната плоча ще бъде по-добре експонирана върху сградата на кметството в селото, вместо в градинката пред него.
Община Генерал Тошево представи на вниманието на Областна комисия „Военни паметници" две искания за вписване на два нови паметника - новооткрит военен паметник в с. Дъбовик - „Кенотаф на кандидат подофицер Никола Георгиев Друмев", както и на новоизграден военен паметник в с. Пчеларово - „Паметна плоча на загиналите във войните за национално обединение 1912-1918 г.", за които комисията даде одобрение за включване в областния и националния регистри „Военни паметници".
Към момента в Областния регистър „Военни паметници" има вписани 102 паметника на територията на цялата област Добрич. След проведеното днес заседание, общият брой ще се повиши и ще станат 105 военни паметника с вписването на новите три в него.
В точка „Разни" бяха обсъдени работни въпроси по подготовка на документи за други паметници. След изчерпване на дневния ред Областният управител Кр. Кирилов закри заседанието.Актуално

съобщение

анкета