Общините направиха предложения за честване на 100 г. от Първата световна война

prev next
Днес, 26 януари 2018 г., Областният управител Красимир Кирилов свика работна среща с представителите на общини в областта и Регионален исторически музей. Тя бе във връзка изготвянето на национален план с мероприятия за честване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея. Съгласно т. 3 от Решение № 449/03.07.2014 г. на МС, Националният план за честване на годишнината ще бъде изготвен от Организационния комитет и одобрен от Националния комитет за отбелязване на годишнината.
На покана се отзоваха представители на общините Добрич, Добричка, Генерал Тошево и Шабла, както и временно изпълняващият длъжността директор на Регионален исторически музей Добрич Добри Добрев. Гост на работната среща бе Радослав Симеонов - главен експерт „Военни паметници" в Министерство на отбраната.
При откриването на срещата Областният управител Кр. Кирилов, че през 2018 г. акцент в отбелязването на годишнината ще бъде поставен върху Дойранската епопея от септември 1918 г. и боевете срещу армията на Британската империя, битката при Добро поле и излизането на България от войната. В рамките на заседанието представителите на общини направиха своите предложения за честване на годишнината - провеждане по места на конкурси, рецитали и викторини сред учениците; издаване на дипляни, посветени на Първата световна война, преиздаване на книги. Добри Добрев обърна внимание, че Регионален исторически музей има нужда от средства за ремонт на покрива на параклиса.
Набелязани инициативи от Регионално управление по образование представи Красимир Куртев - главен специалист организационно-мобилизационна подготовка в Областна администрация. И тази година ще продължи инициативата „Осинови паметник" на територията на област Добрич, а съвместно с Регионалния инспекторат по образованието в Областна администрация ще бъде показана изложба от снимки на ученици, отразяващи събития, посветени на честването на 100 г. от Първата световна война, отбеляза Кр. Куртев. С Радослав Симеонов бяха коментирани възможностите за финансиране рехабилитацията на военни паметници на територията на област Добрич.Актуално

съобщение

анкета