Сайтът на Областна администрация – Добрич е на пето място по рейтинг сред 28- те области в страната

    Справочникът съдържа резултатите от представително проучване, проведено от агенция „Еврика" по проект „Прозрачност и публичност на действията на областните и общинските администрации - гаранция за почтено и добро управление" по ОПАК.

    Въз основа на анализ на интернет страниците на 28-те областни администрации, се правят следните пилотни изводи:

    „Преобладаващият процент от интернет страниците са функционални и информативни /79%/, докато 7%  не притежават практическа полезност за потребителите на административни услуги /Област София и Разград/. Функционални са 79%, непълни - 14%, безполезни - 7%.

     Най- добри и най- пълни са сайтовете на областни администрации Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали и Добрич. Те покриват критериите,  свързани с постигането на прозрачност и публичност в административното обслужване."

    Според изготвените критерии за оценка на областните сайтове по отношение на тяхната ефективност и полезност, е изготвен рейтинг и класация на областите. От максимален брой точки 56, Област Добрич е класирана на 5-о място с 47 точки.

    Ето и пълната класация:

ОБЛАСТ      РЕЙТИНГ                                        ОБЛАСТ      РЕЙТИНГ

Пловдив      53                                                           Силистра   35

Бургас         49                                                           Хасково     35

Варна         49                                                            Шумен       35

Кърджали    49                                                            Плевен       34

Добрич        47                                                            Смолян       33

В. Търново  44                                                            София област  32

Ловеч         44                                                            Сливен       26

Благоевград  43                                                          Търговище  26

Враца      43                                                               София град   22

Габрово     42                                                             Разград         12

Монтана        40

Пазарджик    40

Стара Загора  40

Кюстендил       38

Русе               38

Видин             37

Перник           36

 
Актуално

съобщение

анкета