В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заместник областният управител Живко Желязков участва в Кръгла маса по трансграничен проект в Русе

Заместник областният управител Живко Желязков участва в проведената на 28 ноември 2017 г. в Русе втора Кръгла маса по проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки".
Транспортната система в българо-румънския трансграничен регион не е достатъчно ефективна и развита, като преодоляването на предизвикателствата може да доведе до социално-икономически растеж. Отчита се, че липсва ефективна транспортна свързаност в региона, а достъпът до трансевропейската транспортна мрежа /TEN-T/ е силно ограничен. Връзките между четирите вида транспорт - воден, въздушен, пътен и железопътен, не са оптимизирани, а това води до икономически загуби за бизнеса и хората. В рамките на проекта се отчита, че преобладаващо се използва пътната инфраструктура както за транзитни, така и за вътрешни превози. Целта е значително да се подобри процеса на планиране, разработване и координация на трансграничната транспортна система за по-добро свързване с TEN-T мрежата в трансграничния регион Румъния-България. В рамките на проекта се планира да бъдат създадени TEN-T пристанища, летища, гари и пътища по цялото протежение на река Дунав - от Видин до Силистра. Това ще доведе до оптимизиране на транспортната свързаност в целия трансграничен регион.
Трансевропейската транспортна мрежа /TEN-T/ се изгражда, за да се улесни потока от стоки и хора между държавите от ЕС. Целта е да се гарантира, че до 2050 г. повече европейски граждани и предприятия ще се намират на не повече от 30 минути път от тази мрежа. TEN-T обхваща 9 транспортни коридора.
С реализиране на един такъв проект ще има ефект на територията на 8 области в България, сред които и Добрич. Планира се изграждане и на автомагистрала от Русе до Велико Търново, която да бъде свързана с автомагистрала „Хемус". Ще се реновират и модернизират пристанищата и гарите в Русе и Гюргево, като се предвижда да бъде изграден и „Дунав мост 2" между двата бряга на реката. Планира се изграждане и на Дунавски панорамен път от Видин до Силистра за велосипеди.Актуално

съобщение

анкета