Приключи изборът на кандидати за 2 работни места в Областна администрация по програма „Старт в кариерата“

Комисия, назначена със заповед на Областния управител Красимир Кирилов извърши подбор на кандидати за работа в Областна администрация по програма „Старт в кариерата".
Припомняме, че Областна администрация Добрич бе одобрена с квота за две работни места по националната програма, която е в подкрепа на младите хора на възраст до 29 години. След проведената процедура по подбор на кандидатите и проведено интервю е извършен подбор и младите хора, които са одобрени ще могат да започнат работа в началото на 2018 година.
Програма „Старт в кариерата" осигурява 9-месечна заетост. Двете работни места, за които Областна администрация бе одобрена като работодател и младите хора ще могат да съберат практически опит, са като юрисконсулт и специалист в административното обслужване.Актуално

съобщение

анкета