„С европейските средства можем да се развиваме“

Днес, 15 ноември 2017 г., се проведе поредно информационно събитие, посветено на 10 г. от членството на България в Европейския съюз и Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в Генерал Тошево. Инициативата, която е в рамките на изпълнение на Комукационната стратегия на Р България за ЕС за 2017 г., бе открита от Областния управител Красимир Кирилов. В първата част на форума присъстващите имаха възможност да се запознаят с ефекта от 10-годишното членство на страната ни в Европейския съюз, да научат малко повече за това какво представляват основните институции на Европейския съюз, как се осъществява председателството на Съвета на Европейския съюз и какви са основните приоритети, залегнали в програмата на Българското председателство.
Във втората част на информационното събитие кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, сподели пред присъствалите представители на местната власт, граждани, представители на неправителствен сектор равносметката за добруджанската община от 10 г. членство на България в ЕС. „Общинският бюджет ни дава възможност да оцеляваме, а с европейските средства можем да се развиваме" - каза В. Димитров и добави, че по различните програми основни бенефициенти са общините, защото чрез тях именно европейската солидарност стига най-близо до хората. Димитров отчете, че за 10 години, благодарение на добрия екип, общината е реализирала проекти с които е обновила близо една трета от общинската пътна мрежа, която е с обща дължина 94 км. Наред с инфраструктура в общинския център и населените места, успешно са реализирани проекти за обновяване на обществени сгради - две читалища, училище, обновени са жилищни сгради. Отново с подкрепата на оперативните програми Община Генерал Тошево е обновила и оборудвала Медицински център в услуга на жителите на общината. По програмата за човешки ресурси също успешно работим, като подкрепяме хора в нетрудоспособна възраст и такива с увреждания, сподели още Димитров. Кметът подчерта не на последно място и добрата работа по проекти по програмата за трансгранично сътрудничество. За новия програмен период - 2014-2020 г,. Община Генерал Тошево има вече 8 проекта на обща стойност близо 12 млн. лв., което ще допринесе за развитието й, убеден е В. Димитров.
На 16 ноември 2017 г., от 18 часа концерт, посветен на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и 10 г. от членството на страната ни ще се проведе в НЧ „Зора - 1894 г." в Шабла.Актуално

съобщение

анкета