Комисия, назначена от Областния управител, извърши проверка на техниката за зимно поддържане

prev next
Комисия, назначена със заповед на Областния управител Красимир Кирилов, извърши проверка на техниката за зимно поддържане, обслужваща област Добрич.
В доклада до Областния управител се посочва, че фирмата, подписала договор за зимно поддържане на Републиканската пътна мрежа по документи разполага с достатъчно техника, водачи и инертни материали. Няма дублиране на хора и машини. Отбелязва се, че по време на проверката по-голямата част от техниката все още не е разположена в определените опорни пунктове, защото е на обекти.
За територията на област Добрич, все още две от общините не са сключили договори за зимно поддържане. Очаква се до две седмици, такива да бъдат подписани.
За фирмите подписали договор за зимно поддържане на общинските пътни мрежи е установено, че на места има техника, която не е преминала изискуемите технически прегледи, няма сключени застраховки, няма достатъчно водачи, дори има машини със свалена регистрация. От фирмите изпълнители са дали уверение, че установените при проверката нередности ще бъдат отстранени в най-кратки срокове.
В резултат на направената проверка и дадените предписания, с отстраняване в срок на констатираните слабости и подписване на договори за зимно поддържане от всички общини, както и извършените дейности от кметовете и ръководителите на териториални структури, област Добрич има готовност за справяне с възникнали задачи при работа в усложнена зимна обстановка през сезон 2017/2018 год., е заключението на комисията, направила проверката.Актуално

съобщение

анкета