„10 години членство в ЕС – 10 години стабилност и растеж“

Днес, 07 ноември 2017 г., в Община Тервел се проведе поредно информационно събитие в изпълнение на комуникационните инициативи във връзка с 10-ата годишнина от членството на България в ЕС и Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в първата половина на 2018 г. Срещата с граждани на добруджанската община, представители на бизнеса и неправителствения сектор, се проведе в залата зазаседания на ОбС Тервел. Гост на събитието, което откри заместник областният управител Красимир Николов, бе секретарят на Община Тервел Искра Балушева.
При откриване на информационното събитие заместник областният управител Кр. Николов от свое име и от името на Областния управител Красимир Кирилов подчерта, че предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз е шанс страната ни да повиши своя имидж на международната сцена и България да подобри репутацията си.
Презентация за Българското председателство пред присъстващите представи главният експерт „Връзки с обществеността" в Областна администрация Добрич, като запозна присъстващите както с двата важни юбилея, които бележат 2017 г. - 10 години членство на България в ЕС и 60 г. от подписването на Римските договори, положили началото на Европейската икономическаф общност, така и с важните задачи, които стоят пред страната ни. Експертът отбеляза, че председателството на страната ни е отговорност и България трябва покаже, че може да е добър модератор при правенето на политики за постигане на съгласие в интерес на жителите на Европейския съюз. Друг акцент бе поставен върху ключовите послания в програмата на България - Консенсус, Конкурентоспособност и Кохезия.
Във втората част събитието бяха представени резултати, дали пряко отражение върху развитието на Община Тервел за последните 10 години - време, в което България е пълноправен член на ЕС.
От представената справка стана ясно, че Община Тервел благодарение на реализираните проекти по предприсъединителните фондове и първия програмен период за 10 години е привлякла финансиране общо в размер на 51 849 694 лв., което изчислено означава, че на година средно бюджетът на общината е бил подпомаган с 5 184 969 лв.
Благодарение на европейските фондове са рехабилитирани улици в град Тервел и селата от общината, обновени са детските заведения в града, читалището, училището. Извършено е преструктуриране на болницата в медицински център, създаден е и действа Център за социални услуги за района на селата Коларци, Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий, реконструирани са водопроводи, тротоари, зелени площи, с което е подобрена средата за живот. Изградена е претоварна станция към регионалната система за отпадъци, обединила общо 9 общини. Изпълнява се разширение и реконструкция на пречиствателна станция Тервел.
Наред с проектите, подобряващи средата на живот, Община Тервел е реализирала проекти с европейско финансиране и в подкрепа на жителите за стимулиране на икономическото развитие чрез своите възможности за екотуризъм, оказана е подкрепа на хора, търсещи реализация на трудовия пазар чрез ОП „Развитие на човешките ресурси", както и помощ на семейства с подрастващи да посещават училище. Жителите на Тервел споделиха, че информационната кампания е полезна и дава представа за политиките, които страната ни следва.Актуално

съобщение

анкета