„10 години членство в ЕС – 10 години стабилност и растеж“

Днес, 25 октомври 2017 г., в Община Каварна се проведе първото от поредица информационни събития, посветени на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в първата половина на 2018 г. Срещата с граждани на морската община, представители на бизнеса и неправителствения сектор, се проведе в залата зазаседания на ОбС Каварна, като гости бяха кметът на общината - г-жа Нина Ставрева, и зам.-кметът по финанси Митко Недев.
Събитието под наслов „10 години членство в ЕС - 10 години стабилност и растеж" бе открито от Областния управител Красимир Кирилов, който в обръщението си подчерта, че предстоящото Председателство на Съвета на Европейския съюз е шанс България да повиши своята репутация и подобри имиджа си като страна-член на ЕС. На него присъстваха и заместник областните управители Красимир Николов и Живко Желязков.
Презентация за Българското председателство пред присъстващите представи главният експерт „Връзки с обществеността" в Областна администрация Добрич, като запозна присъстващите както с двата важни юбилея, които бележат 2017 г. - 10 години членство на България в ЕС и 60 г. от подписването на Римските договори, положили началото на Европейската икономическаф общност, така и с важните задачи, които стоят пред страната ни. Експертът отбеляза, че председателството на страната ни е отговорност и България трябва покаже, че може да е добър модератор при правенето на политики за постигане на съгласие в интерес на жителите на Европейския съюз. Друг акцент бе поставен върху ключовите послания в програмата на България - Консенсус, Конкурентоспособност и Кохезия.
Във втората част събитието продължи в представянето на Дарина Аргирова - председател на туристическо сдружение „Каварна". Тя сподели своя опит и полза като представител на неправителствения сектор от 10-годишното членство на страната ни в ЕС. „Благодарение на членството, работим по проекти с европейско финансиране и надграждаме умения и компетентности на младите хора" - каза Аргирова. Сдружението е създало туристически информационен център, създаден е сайт, който рекламира български туристически продукт, сподели още Аргирова.
В рамките на събитието се коментираха директните преимущества за всеки един гражданин от членството на страната ни в ЕС - свободно движение на хора и стоки, подобрена инфраструктура, рехабилитирани учебни заведения, иновации в бизнеса и много други.Актуално

съобщение

анкета