Обсъждаха мерките за подобряване безпопасността на движението по пътищата в заседание на Областна комисия

Областната комисия по безпосност на движението по пътищата, проведе заседание, свикано със заповед на Областния управител Красимир Кирилов. Председател на комисията бе заместник областният управител Красимир Николов. В рамкине на предложения и приет единодушно дневен ред на заседанието бе обсъдена готовността на общините и отговорните институции, представени в комисията, по предприемането на мерки и извършването на дейности за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Добрич през есенно-зимния сезон.
По втора точка от дневния ред представителите на общините и Областно пътно управление докладваха за нуждата от актуализиране на указателните табели по общинските и републикански пътища в областта. Участниците в заседанието информираха и за предприетите мерки по отношение на актуализацията.
По трета точка от дневния ред представител на Сдружение „България Вита", като упълномощено лице от граждани на Добрич, внесе въпроси, касаещи безразборното паркиране на територията на град Добрич, ремонта на пътната мрежа и маркировката по улиците и булевардите в града, както и за контрола спрямо снегопочистващата фирма в града. Внесените въпроси ще бъдат отнесени от Областния управител към кмета на Община град Добрич и Областна диреция на МВР по компетентност.Актуално

съобщение

анкета