В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител върна на държавата брегоукрепително съоръжение

Областният управител на Добрич, в качеството си на представител на държавата и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез юридическия екип на Областна администрация, спечели на последна инстанция пред Върховен касационен съд, делото за държавен терен от 5325 кв. м, представляващ брегоукрепително съоръжение Дамба и крайбрежна алея в град Балчик.
Процестният имот е на територията на Община Балчик - част от брегоукрепителното съоръжение Дамба в град Балчик. До съдебния спор се стига, след като Община Балчик издава акт № 194/19.10.2010 г. и актува процесния имот като публична общинска собственост. Държавата в лицето на Областния управител, като представител на МРРБ, оспори пред три съдебни инстанции правото на собственост, претендирано от Община Балчик.
В хода на съдебните дела на различни инстанции Община Балчик претендира, че брегоукрепителните съоръжения, когато са в границите на населеното място, са публична общинска собственост, съгласно разпоредбите на чл. 6, ал.5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Съдебно-техническа експертиза по безспорен начин доказва, че процесният имот представлява брегоукрепително съоръжение и буна публична държавна собственост. То се използва по предназначението си, а именно да защитава и укрепва морския бряг. Същевременно с това изпълнява и функция на алея, свързваща Балчик с курортен комплекс „Албена".
Решението на Второ гражданско отделение на Върховен касационен съд е, че спорният имот е публична държавна собственост. То е окончателно и не подлежи на обжалване.Актуално

съобщение

анкета