Заместник областният управител Ж. Желязков участва в работна среща по детски политики

В края на миналата седмица във Варна се проведе регионална среща за обмен на опит по детски политики за Североизточен район. Участие във форума взе заместник областният управител Живко Желязков.
В рамките на работната среща, чрез ролеви игри, участниците - представители на областни и общински администрации, на дирекции за социално подпомагане и неправителствения сектор, представители на съда и прокуратурата, идентифицираха недостатъците по отношение на детските политики във всяка област, сподели заместник областният управител. „Проблемите във всички области в района са идентични и могат да бъдат откроени три основни, които са валидни и за цялата страна - детската агресия, детската бедност и не на последно място съсредоточие на ромско население в определени райони, което е с нисък социален и културен статус" - каза още Ж. Желязков.
Заместник областният управител сподели, че са дискутирани добри практики, прилагани в различните общини и обсъдени ефективни мерки, които могат да бъдат прилагани за решаване на проблемите. „Участниците в работната среща се обединиха около три основни мерки - увеличаване на броя на медиаторите, които да работят в ромските общности, повишаване стандарта на социалните работници и на трето място, но не и по-важност, бе единодушно изразено мнение, че всички институции трябва да работим в екип в името и за доброто на децата" - коментира заместник областният управител Живко Желязков.Актуално

съобщение

анкета