Областна епизоотична комисия проведе заседание

prev next
Съгласно заповед на директора на Българската агенция по безопасност на храните, днес, 12 септември 2017 г., се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. Работното заседание бе председателствано от Областния управител Красимир Кирилов. Секретарят на Комисията д-р Андонова от ОДБХ Добрич започна членовете с изискванията за проверки на пазарите и тържищата за животни с оглед спазване на изискванията за хуманитарно отношение към животните . Д-р Андонова отбеляза, че на територията на област Добрич няма регламентирани пазари и тържища за животни и се обърна с апел да се подават сигнали за нерегламентирани такива, съществуващи на територията на областта. Вече има изготвени графици за провеждане на общински епизоотични комисии и съвместни проверки по общини със служителите на МВР.Актуално

съобщение

анкета