Областна комисия „Военни паметници“ предлага нови два паметника да бъдат включени в Националния регистър на военните паметници

Днес, 07 септември 2017 г., под председателството на Областния управител Красимир Кирилов се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници". В дневния ред участниците в заседанието разгледаха постъпилите за вписване в регистъра на военните паметници предложения от общините Генерал Тошево и Добричка. По първа точка се обсъди предложението на Община Генерал Тошево, които желаят в областния и национален регистри на военните паметници да бъде вписан новооткрит военен паметник в село Бежаново. Секретарят на комисията - главен експерт Красимир Куртев, поясни, че се касае за вертикален надгробен паметник, завършващ с кръст за храброст в памет на Васил Христов Василев, загинал по време на Първата световна война. Представителят на Министерство на отбраната Радослав Симеонов уточни, че новият паметник е от рядката група на кенотафите, паметници, под които няма погребан човек. „На паметника има запазен текст, който указва, че на това място има загинал войник, което по закон дава право да се впише един такъв паметник в регистъра", поясни Р. Симеонов. Решено бе да се изпрати становището на комисията до министъра на отбраната за вписването на паметника в регистъра.
По втора точка бе разгледано предложението на Община Добричка - за паметник на загиналите в село Славеево, който предстои да бъде открит на 22 септември. В хода на обсъждането Радослав Симеонов припомни на участниците в заседанието и призова представителите на общините да спазват изискванията за войнишки паметници като задължително изписват званието и мястото на смъртта на загиналите. „При изписването на званието, то трябва да е по старшинство. При възможност и налични средства може да се изписва и датата на смъртта" - добави още Симеонов. Областната комисия реши и за паметника в с. Славеево да изпрати становище до МО за всипването му в областния и национални регистри.
В точка разни единодушно бяха одобрени постъпилите обновени анкетни карти от Община град Добрич за паметника на ген. Колев, който вече е завършен като мемориален комплекс с плочи, на които са изписани имената на загиналите, както и от Община Генерал Тошево за реновирания паметник на загиналите пилоти край доруджанския град. Секретарят на областна комисия „Военни паметници" пое ангажимента да актуализира регистъра с новите данни, подадени чрез анкетните карти.
В края на заседанието представителят на Министерство на отбраната Радослав Симеонов се обърна с апел към общините - да бъдат активни и в срок до края на настоящата година да подготвят искания за отпускане на средства за ремонт на военни паметници на своя територия. „Догодина приключва програмата на Националния комитет „100 години от Първата световна война и участието на България в нея", по която се предоставят средства на общините за реновиране на военни паметници от този период. Предстои в началото на следващата година за последно да се разглеждат постъпили искания. Остатъкът по програмата, който ще бъде предоставен на общините, е в размер на 400 хил. лв.", заяви Радослав Симеонов.
Поради изчерпване на дневния ред Областния управител Красимир Кирилов закри заседанието.Актуално

съобщение

анкета