Заместник областният управител И. Илиева участва в работна среща на Координационния център във Варна

Днес, 11 август 2017 г., в Областна администрация Варна се проведе работно заседание на Координационния център за съгласуваност и координация на действията с кабинета на заместник-министър председателя Валери Симеонов в изпълнение на приетата програма за сътрудничество и институционално взаимодействие по Черноморието за настоящия летен сезон. Упълномощена от Областния управител Красимир Кирилов за участие в работната среща бе заместник областният управител Ивелина Илиева, която представи доклад за извършения контрол от страна на институциите на територията на област Добрич.
От доклада става ясно, че за периода от 31.06.-10.08.2017 г. РЗИ е регистрирала12 чревни и 3 въздушно-капкови инфекции и като цяло оценката на здравните инспектори е за спокойна епидемиологична обстановка по Добруджанското Черноморие. РЗИ е изследвала 60 броя проби морска вода в зони за къпане, като всички отговарят на здравните изисквания. 169 броя са пробите на води от басейни за къпане, от които 21 е установено, че не отговарят на здравните изисквания.
От ОДМВР Добрич докладват, че на територията на морските РУ - Албена, Балчик, Каварна и Шабла са проведени 4 специализирани полицейски операции и съвместни проверки от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" ОДМВР Добрич, служители на морските Районни управления, служители от ПБЗН, представители на БАБХ и НАП. Проверени са общо 53 бр. търговски обекти - предимно питейни и увеселителни заведения. От служителите на ПБЗН, на БАБХ и НАП са съставени Актове за установяване на административно нарушение, предписания, протоколи и доклади за установените нарушения. В хода на проверките е образувано 1 досъдебно производство по чл.234 ал.1 от НК - акцизни стоки, продажба на домашен алкохол.
Дирекция „Инспекция по труда" - Добрич, в изпълнение на програмата, от началото на м. юли 2017 г. до момента докладва за извършени 57 проверки в 57 обекта с 607 заети в тях лица. При контрола е установено 1 лице да упражнява труд по трудово правоотношение без сключен писмен трудов договор. Няма установени чужди граждани, работещи без разрешен достъп до пазара на труда в Р България. Не са установени и непълнолетни граждани, работещи без издадени от „Инспекция по труда" разрешителни.
Трудовите инспектори са установили 17 нарушения по законосъобразния режим на спазване на работното време, 2 нарушения по заплащането на труда. При извършените проверки са установени 14 нарушения, свързани с електробезопасността на работните места, 6 броя нарушения, свързани с провеждането на периодичните обучения и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и други. 3 броя актове са съставени за установяване на административно нарушение за неспазване на трудовото законодателство.Актуално

съобщение

анкета