Приключи процедурата по номинации за Съвета на децата към ДАЗД на областно ниво

prev next
Днес, 19 юли 2017 г., се проведе заседание на сформираната със заповед на Областния управител комисия по избор на номинации за състава на Съвета на децата към Държавна агенция „Закрила на детето" /ДАЗД/. Председателят на комисията - заместник областният управител Ивелина Илиева, запозна членовете на комисията с обобщените резултати от оценките.
В рамките на процедурата кандидатури бяха подадени от четири от осемте общини в областта, отбеляза И. Илиева. Тя допълни, че за оценка пълен комплект документи са подали само три от местните администрации - общините Тервел, Добричка и град Добрич.
На база постъпилите номинации, комисията, назначена със заповед на Областния управител извърши оценка и предлага за националната процедура номинации на деца от област Добрич по две от направленията - за членове на училищни форми и съвети се предлагат две деца - Ивелина Янкова и Александра Неделчева. И двете момичета са от община Добричка. Втората номинация от област Добрич е на три деца по направлението за индивидуални кандидатури Христина Христова от община Тервел, Инна Куцарова от община град Добрич и Ерен Шабан от община Добричка.Актуално

съобщение

анкета