Областна комисия по безопасност на движението по пътищата проведе работна среща

Работно заседание, свикано от заместник областния управител Красимир Николов, в качеството му на председател, проведе Областната комисия по безопасност на движение по пътищата. На срещата представители на общините в областта докладваха за предприетите мерки и действия по отношение повишаване пътната безопасност. Главен инспектор Жулиян Минев - началник на сектор Пътна полиция докладва, че за първата половина на 2017 г. има лек спад на тежките пътно-транспортни произшествия и е намален броят на загиналите и ранените вследствие на пътни инциденти, спрямо същия период на миналата година, но добави, че нивото на пътен травматизъм се запазва. Инспектор Минев сподели, че се отчита увеличен интензивен трафик по път I-9, както и по второкласната пътна мрежа в областта. В тази връзка и със започналия ремонт на участък от път II-29 Варна-Добрич, той припомни, че е създадена временна организация на движение.
Заместник-кметът Иван Иванов от Община Добричка сподели, че са постъпили искания от селата Карапелит и Хитово за създаване на изкуствени неравност за ограничаване на скоростта. Стоян Стоянов от Община Шабла докладва, че е спрян от движение за леки автомобили пътя Горун-Тюленово поради лошото му състояние. За активни действия - подмяна на пътни знаци, поставени огледала, рехабилитация на пътища и паркинги докладваха от Община Балчик.
Иван Светославов от Областно пътно управление съобщи, че е пред финализиране съоръжение до село Одърци, с което ще се преустанови наводняването на участък от пътя Добрич - Албена и добави, че този път е и в списъка с превантивни ремонти на АПИ. Като представител на ОПУ Светославов сподели, че се подкрепя инициатива на големите земеделски стопани и организации в региони, които настояват за възстановяване на земеделските пътища. С промените в нормативната уредба се позволява движение на земеделска техника по републиканската мрежа, но това допълнително затруднява трафика и създава предпоставки за произшествия, особено в тъмната част на денонощието, заяви представителят на Областно пътно управление. Той се обърна за съдействие от страна на общините да подпомогнат дейността на ОПУ за справяне с крайпътните търговци, които нарушават нормативната уредба с изнасяне на търговски маси на неподходящи места по пътищата и създават сериозни предпоставки за произшествия.
Всички институции докладваха за засилен контрол и предприети превантивни действия - обучения, лекции, както сред възрастното население, така и сред подрастващите.
Заместник областният управител Красимир Николов обърна внимание, че на територията на Община Тервел все още има пътни табели със старото име на град Добрич - Толбухин, и изиска да се предприемат стъпки за тяхното обновяване.Актуално

съобщение

анкета