Дирекция „Областна инспекция по труда“ напомня за изискванията при опасно високи температури

При подаден червен или оранжев код за опасни метеорологични явления, при работа на открито работодателите трябва да преценят доколко високите температури застрашават живота и здравето на работещите и да предприемат мерки за минимизиране на рисковете.
В Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места са разписани мерки за минимизиране на риска от работа при неблагоприятна температура, а именно:
- създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;
- създаване на подходяща организация на работните места;
- осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване;
- осигуряване на подходящо работно облекло;
- осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;
- осигуряване на достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;
- осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;
- осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.
В закрити помещения работодателите са длъжни да поддържат оптимална температура, съобразена с разпоредбите на Наредбата. Според тях при работа на закрито градусите през топлия период трябва да бъдат между 18 и 25, като стойностите варират според типа работа - лека, средна или тежка. Допустимата температура не може да бъде над 28 градуса, но има определени и изключения. Според тях при много високи температури навън, в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.Актуално

съобщение

анкета