Областният управител участва в заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020 г.“

Областният управител Красимир Кирилов, в качеството си на член, ще вземе участие в осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020 г.", което ще се проведе на 23 юни 2017 г. в Крайова, Румъния.
Участниците във форума ще разгледат и одобрят Протокол от предходното заседание, както и Годишен доклад за изпълнение на Програма „Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020 г." за 2016 г. Съвместният секретариат на Програмата ще запознае участниците в заседанието с актуална информация за състоянието на процеса за оценяване на проектните предложения по третата покана - първи етап. В процес на оценка е и проект на Областна администрация Добрич - ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш-Добрич".Актуално

съобщение

анкета