Заместник областният управител проведе работно заседание на Областната комисия за развитие на младежта и спорта

prev next
Днес, 20 юни 2017 г., заместник областният управител Ивелина Илиева, в качеството си на председател, проведе работно заседание на Областната комисия за развитие на младежта и спорта. На заседанието присъстваха представители от общините в областта - без Тервел и Крушари, представител от Общински младежки център „Захари Стоянов", секретарят на Комисията - Главен експерт Кемал Асан, както и заместник областният управител Красимир Николов.
Темата на заседанието бе представяне на дейностите, свързани с развитието на младежите, реализирани до момента, както и какво предстои до края на годината.
Живко Янев от Община Шабла, докладва за приключил турнир по тенис на маса и създадени добри контакти с пловдивска асоциация, с която обмислят реализиране на съвместни дейности и в бъдеще. От ОМЦ „З. Стоянов" представиха пет идеи, по които се работи, свързани с обучението на подрастващите за техните права като граждани, повишаване на финансовата култура на младите хора, насърчаване на творческите таланти, социализация на младите хора и привличане на повече подрастващи и младeжи към инициативата „Не на омразата". Наташа Захариева от Община Добричка сподели, че активно се работи по осигуряване на младежка заетост чрез възможностите, предоставяни от националните програми. „На територията на общината имаме един младежки и трима здравни медиатори, които активно работят с младите хора. Продължаваме да развиваме и спорта като направление и наесен предстои да проведем трети етап на спортните празници - този път за младежи", добави Захариева. Надежда Колева от Община Генерал Тошево сподели, че все още има какво да се желае по отношение на доброволчеството сред младите хора и добави, че активно, съвместно с Общинския младежки съвет, който разполага и със собствен бюджет, гласуван от ОбС Генерал Тошево, работят в тази посока. Павел Дюлгерски от Община Каварна представи богатия спортен и културен календар на морската община, като подчерта, че за първи път предстои и провеждането на турнир по плажен хандбал - 15-16 юли 2017 г. на плажа в Каварна.
Председателят на Комисията И. Илиева предложи в Правилника за дейността, като промяна да се запише и обсъждането и приемането на програма за изпълнение на годишния план, който Областната комисия за развитие на младежта и спорта приема ежегодно, което бе гласувано единодушно. Заместник областният управител заяви подкрепата на Областна администрация за различни инициативи и предложи да бъдат обединени съвместно усилия за реализиране на нови и полезни за младите хора идеи. Сред направените от нея предложения бе обучение по доброволчество съвместно с представители на Български Червен кръст, както и за работа с млади хора в неравностойно положение.Актуално

съобщение

анкета