Областна администрация ще е домакин на работна среща, организирана от Министерството на икономиката

Областна администрация Добрич ще бъде домакин на работна среща с представители на Министерство на икономиката. Срещата ще се проведе на 3 май 2017 г. от 10 часа в зала „Европа".
Министерството на икономиката е отговорно за разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/ 2014-2020 г. В тази връзка ведомството провежда регионални срещи в цялата страна, на които се представя напредъкът по изпълнение на ИСИС, насоките за интелигентна специализация, идентифицирани в ИСИС и свързаната с тях научна инфраструктура и Стратегия за научни изследвания.
В рамките на работното заседание представители на Министерството на икономиката ще представят и резултатите по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020". Участие ще вземат и представители на Министерство на образованието и науката, които ще запознаят аудиторията с обновената Стратегия за развитие на научните изследвания в България 2017-2030 г. и регионални анализи за планиране, резултатите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020" и възможностите на програма „Хоризонт 2020" за регионални власти и бизнес структури.
Областният управител Детелина Николова отправя покана към всички заинтересовани - представители на общините в областта, на неправителствения сектор, висши учебни заведения, бизнес организации и предприемачи, да се включат в работното заседание и подпомогнат в предвидената дискусия за актуализирането на приоритетните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация за Добрички регион и прецизиране на регионалната интелигентна специализация.Актуално

съобщение

анкета