В работно заседание се обсъди проектът на Областна стратегия за личностно развитие на деца и ученици

Днес, 04 април 2017 г., съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование, се проведе работно заседание на разширена работна група, председателствано от Областния управител Детелина Николова, за обсъждане на изготвения проект на Областна стратегия за личностно развитие на деца и ученици. В работната среща участие взеха старши експертът от Областна администрация Кемал Асан, представители на осемте общини в област Добрич, представители на неправителствения сектор и институции, имащи отношение към подкрепата на личностното развитие на децата и учениците.
Областният управител Детелина Николова подчерта, че проектът на стратегията, която се изготвя за първи път, е изработен на база на анализите на общините и предоставените данни от специалистите във всяка една община, които най-добре познават потребностите. Тя припомни, че документът е със срок на действие две години и ще е база за изработка на общински стратегии за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
Главен експерт Кемал Асан от Областна администрация сподели пред участниците в заседанието, че проектът отразява и предложенията на общините Генерал Тошево и Балчик, които са били направени от тях по време на изработката на документа. В хода на дискусията представител на община град Добрич сподели, че има нужда от социални работници в училищата, но засега няма ясен стандарт и дали ще има средства. В отговор на това становище представител на Регионално управление на образованието подчерта, че не е задължително назначаване на социален работник във всяко училище и детска градина и добави, че днес от подкрепа и приобщаващо образование има както всяко дете, така и учителите. Албена Бонева - представител на неправителствения сектор, изказа становище, че стратегията дава посока и визия за развитие. Директорът на РД „Социално подпомагане" Ирена Баирова изказа мнение, че когато има желание, винаги се намират средства. Ръководителят на екипа на фондация „Лумос" в Добрич Снежана Ванкова оцени положително акцентирането върху личностното развитие, както и необходимостта от обучение и надграждане на кадрите в училищата, заложени в стратегията.
По предложение на Областния управител Детелина Николова, единодушно се прие проектът на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Добрич, да бъде утвърдена до 13 април 2017 г., след съгласуване с Областния съвет за развитие и Регионално управление по образованието. Решено бе до 18 април т.г., Областната стратегия да бъде предоставена на общините, които трябва да изготвят свои общински стратегии и планове за подкрепа за личностното развитие на подрастващите на своя територия.Актуално

съобщение

анкета