Областният регистър „Военни паметници“ е обновен и в него са вписани 101 паметника

Обновен е Областният регистър „Военни паметници" и вписаните в него паметници на територията на цялата област са вече 101 броя. В регистъра са вписани изградените нови шест военни паметника на територията на Община Генерал Тошево и паметникът на генерал Колев и загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 г.
Припомняме, че на проведено на 21 февруари 2017 г. работно заседание Областната комисия „Военни паметници" единодушно реши новите паметници на територията на общините Генерал Тошево и Добрич да бъдат вписани в Областния регистър на военните паметници.
След обновяването на списъка най-голям брой паметници има на територията на община Добричка - 45 бр., от община град Добрич в списъка са вписани 9 паметника, от община Каварна - 3 бр., община Тервел - 9 бр., община Генерал Тошево - 15 бр., община Шабла - 3 бр., община Крушари - 7 бр., и община Балчик - 10 броя.Актуално

съобщение

анкета