Областната Комисия по заетост проведе работно заседание

prev next
Работно заседание на Областната комисия по заетост, председателствано от Областния управител Детелина Николова, се проведе днес, 09 март 2017 г., в Областна администрация. Целта на срещата бе обсъждане и подготовка на Регионална програма по заетост и обучение. При откриването на заседанието Областният управител припомни на членовете на Комисията по заетост, че размерът на финансирането за област Добрич е 117 385 лв., определен по методика, в която се взема под внимание средномесечното равнище на безработица за деветте месеца на миналата година и срокът на програмата тази година е до 30 ноември. Трябва да се прецени дали всички общини ще се включат в програмата или ще участват общините от областта, в които безработицата е над средното ниво, каза Детелина Николова и предостави думата на Пламен Начков - директор на Регионална служба по заетост Варна, който представи накратко анализ на трудовия пазар в област Добрич и разпределение на работни места по общини, съгласно утвърдената методика.
Според показателите средното ниво на безработица за област Добрич е 9%, каза Пл. Начков и посочи, че докато средномесечно в областният център Добрич има по 505 обявени работни места в дирекция „Бюро по труда", то в Крушари средномесечно обявените работни места са само 5. С високо средно ниво на безработица в областта освен Крушари са още общините Генерал Тошево и Тервел, посочи още той. „При анализа и направения разчет е заложено увеличението на минималната работна заплата и определените средства са разчетени за общо 34 работни места, които могат да бъдат разкрити за наемане на хора за шест месеца на пълен работен ден. Разпределението, съгласно метозиката, по която биха оценявани проектни предложения, е както следва - община Крушари ще може да подаде проект за 11 работни места, Генерал Тошево - 6, Тервел - 5, Шабла - 3, Добричка, Каварна и Балчик - 2, община Добрич - град - 1 и за две работни места - Областна администрация" - сподели Начков.
Областният управител Детелина Николова заяви, че Областна администрация се отказва и няма да участва с проектно предложение тази година в Регионалната програма по заетост за сметка на четирите общини - Крушари, Генерал Тошево, Тервел и Шабла, които имат повече потребности. Тя призова останалите участници в заседанието да преценят доколко имат нужда. Представителите на община град Добрич изразиха становище, че се дава превес на трайно безработните и това поставя общината в неравностойно положение с останалите общини. В хода на дискусията Областният управител поясни, че акцентът в Регионалната програма по заетост 2017 са беработните, а не обществено-полезните дейности. Участниците в заседанието приеха решение до средата на месеца писмено да потвърдят или откажат участие в програмата за тази година, след което отново комисия, сформирана със заповед на Областния управител и подпомагана от Регионалната служба по заетост ще направят разпределение на средствата и при заявени откази, ще се увеличат възможните бройки работни места в общини, за сметка на отказалите се техни колеги. До края на месеца трябва да бъде изготвена Регионалната програма за заетост.
Зам.-областният управител Сали Феим сподели с членовете на Комисията по заетост участнието си в работна среща в Министерството на труда и социалната политика, на което са обсъждани постъпили досега предложения за изменения в нормативните документи.Актуално

съобщение

анкета