Областният управител проведе координационна среща за изборите на 26 март

Областният управител Детелина Николова проведе работна среща на 7 март 2017 г. с членовете на РИК, представители на ОД на МВР и "Информационно обслужване" АД. Целта на срещата бе взаимната информираност и заостряне на вниманието върху ангажиментите на всички участници в хода на процеса по подготовката и провеждането на вота.
Детелина Николова акцентира в хода на заседанието пред участниците в него да се следи забраната, съгласно чл.182 от ИК за недопускане на предизборна агитация в държавни, общински учреждения, институции; държавни и общински предприятия и търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. Като административно-наказващ орган Областният управител визира пред участниците необходимостта от съблюдаване спазването на всички законови норми и задължения в предизборния процес и в самия изборен ден.
Относно обучението на редовните и резервни членове на секционните избирателни комисии, Детелина Николова коментира важността за ефективно провеждане на обучение и за необходимостта от подкрепата на политическите партии за осигуряване на излъчените от тях представители в СИК-овете. С оглед на необходимостта в рамките на 48 часа да бъдат приети, обработени и предадени на ЦИК данните от изборния ден, тя обърна внимание на стриктната и добра организация на работа.
Главен комисар Николай Спасов - директор на ОД на МВР Добрич, докладва, че до 13 март т.г. ще бъдат извършени проверки на всички помещения по общини, в които ще се съхраняват изборни материали и книжа и ще тече изборен процес на 26 март относно годността им, техническата им и физическа охрана. Той уведоми, че във всяко Районно управление на полицията на територията на областта е осигурена възможност да се получават по електронен път и на хартиен носител сигнали за нередности в хода на процеса и предавани на Прокуратурата. Спасов докладва за проведени обучения на служителите и подсигуряване на процеса с достатъчен брой полицаи, служители с полицейски правомощия и привлечени допълнителни сили. Организирани са мобилни групи, които ще съблюдават за спазване на обществения ред и закона в изборния процес на територията на цялата област, както и, че е създадена добра организация за денонощна работа на РИК при приемането и обработването на изборните данни след приключване на процеса.

Преудседателят на РИК Добрич Д. Добрев изказа задоволство от добре създадените условия и организация за работа и предложи на Областна администрация да се организира навреме осигуряването на търговски обект за сандвичи, кафе и безалкохолни напитки в близост до залата за нуждите на членовете на СИК, които ще изчакват за предаване на протоколите от изборния ден. Той предложи да се организира среща на членовете на РИК и Областния управител с представителите на политическите партии, с оглед добрата организация на членовете на СИК, както и недопускане на нарушения с агитация, изборни материали и други действия, които биха довели до натоварване и опорочаване на изборния процес.
Директорът на „Информационно обслужване" АД - Добрич, Д. Николов докладва, че предстои тестване на системата за видеоизлъчване за предстоящото обучение на РИК от членове на ЦИК. Той сподели, че е извършен подбор на оператори, които ще въвеждат данните от гласуването в изборния ден, осигурена е необходимата техника и предстои оглед на изчислителния пункт.
Областният управител Детелина Николова благодари на всички за отговорната работа до момента и още веднъж призова за важността всеки един с работата си да гарантира провеждането на прозрачни и честни избори за всички граждани.
Подробно от протокола на проведената среща - в прикачения файлПрикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета