В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител Детелина Николова участва в Оперативен сбор на ВМС

Днес, 28 февруари 2017 г., в Щаба на Военноморските сили във Варна се проведе Оперативен сбор с основния команден състав на ВМС. Участие в събитието взе Областният управител Детелина Николова, която отличи с грамота двама офицери и четирима редници, участвали активно в дейностите по оказване на помощ на населението и ликвидиране на последиците от неблагоприятните зимни условия на територията на област Добрич през месец януари тази година. С грамота от Областния управител на Добрич бяха отличени подполковник Светлозар Георгиев, старшина I степен Параскев Пенчев и редниците Галин Георгиев, Янко Владимиров, Христо Петров и Стефан Инджов. Всички те получиха от Детелина Николова и мартеничка по повод настъпващия пролетен празник Баба Марта с пожелание за здраве и късмет.
Пред Оперативния сбор с основния команден състав на ВМС Областният управител представи актуални въпроси и перспективи на социално-икономическото развитие на област Добрич в плановия период 2014 - 2020 година. Представената презентация от Детелина Николова е в контекста на Областната стратегия за развитие на област Добрич, която определя целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, при отчитане на специфичните характеристики и потенциал на областта.Актуално

съобщение

анкета