В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заседание на Областната комисия по заетост

prev next
Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Областната комисия по заетост, свикана със заповед на Областния управител Детелина Николова. Заседанието бе председателствано от Областния управител, като първа точка в дневния му ред бе приемането на предложение за план-приема за учебната 2017/2018 година. Пред участниците в заседанието - представители на общините, на работодателските организации и синдикатите Жоро Тошков - началник на Регионално управление на образованието Добрич, сподели, че предложението отразява всички заявки от страна на работодателите. Той и колегите му експерти от РУО поясниха още, че тази година за първи път основно образование завършват два випуска - след седми и след осми клас, като това ще гарантира приема във всички училища, дори и в такива, които по-трудно са изпълнявали приема на ученици досега.
Друг съществен момент, характеризиращ предложението тази година е свързано с новите промени в закона за предучилищно и училищно възпитание, а именно - има повече професионални направления, поясни Тошков. В хода на дискусията зам.-кметът на Община Тервел Диана Илиева изрази становище, че общината не е съгласна да има само една паралелка с направление софтуер и хардуер, като мотивира предложението на общината - да има две паралелки с това, че при повече желаещи, то няма да има възможност да се удовлетвори желанието на децата и родителите. Областният управител Детелина Николова подложи на гласуване предложението на община Тервел, като от присъствалите 21 членове на Комисията, то бе подкрепено само от един и така с мнозинство бе прието предложението на РУО за план-прием за учебната 2017/2018 г., което предстои да бъде изпратено в Министерството на образованието и науката за съгласуване.Актуално

съобщение

анкета