Русенски университет „А. Кънчев“ провокира младите хора чрез конкурс

Областният управител на Добрич Детелина Николова изпрати писмо до кметовете на общини в област Добрич, с което ги информира за ученически конкурс „Млад приятел на природата", организиран от русенски университет „Ангел Кънчев". Висшето училище кани учениците от горните класове да участват в надпреварата с презентация на тема „Пречистване на отпадъчни води", каквото и мотото на Световния ден на водата тази година, който се отбелязва на 22 март. Целта е да се провокира интереса на младите хора към проблемите, свързани с управлението на водите и екологосъобразното използване на този вид природни ресурси. Конкурсът се организира с подкрепата на РИОСВ - Русе, като компетентно жури ще оценява презентациите. Оценките ще бъдат приравни по шестобалната система и представените от завършващи тази година ученици, ще могат да ползват оценка от конкурса за кандидатстване в русенски университет „Ангел Кънчев" по специалност, свързана с екологията. Подробности за конкурса могат да бъдат намерени на адрес: http://www.uni-ruse.bg/departments/THE .

 
Актуално

съобщение

анкета