Областният управител свика заседание на Областната епизоотична комисия

prev next
Областният управител на Добрич Детелина Николова свика заседание на Областната епизоотична комисия, което се проведе на 04 януари 2017 г. в зала „Пресцентър" на Областна администрация във връзка със Заповед № РД-09-1024/29.12.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, относно констатирани огнища на болестта инфлуенца по птиците при домашни и диви птици в България, и постъпило писмо от директора на Областна дирекция по безопасност на храните - Добрич.
В качеството си на председател на Областната епизоотична комисия Детелина Николова откри работната среща, на която бяха поканени да присъстват, предвид важността на проблема, и представител на териториалната структура на ДАНС, директорът на Регионалната дирекция по горите Варна с изнесен офис в Добрич и началниците на двете гранични полицейски управления в Генерал Тошево и Каварна. Тя поздрави всички с настъпилата 2017 година и пожела новата година да донесе здраве и благополучие.
По първа точка от дневния ред на заседанието д-р Борислав Каменов - началник на отдел „Здравеопазване на животните" в ОБДХ Добрич, представи пред участниците актуалната епизоотична обстановка в България по отношение на заболяването инфлуенца по птиците. След това д-р Розалина Брайкова - директор на ОБДХ и секретар на Областната епизоотична комисия, запозна участниците в работната среща със заповедта на министъра на земеделието и храните, относно констатирани огнища на болестта инфлуенца при домашните и диви птици в страната. В хода на дискусията д-р Брайкова информира, че на територията на Румъния има три потвърдени огнища на инфлуенца от лабораторни анализи, а за четвърто се чакат резултати от пробите. Д-р Брайкова съобщи още, че до края на януари има създадена организация и график за дежурства, както и разкрита телефонна линия, на която гражданите могат да подават сигнали при съмнение за заболяване по домашните и диви птици. Тя отбеляза още, че със заповед от 03 януари 2017 г. министърът на земеделието и храните забрани лова и разселването на пернат дивеч на територията на цялата страна. С цел превенция за недопускане и предотвратяване разпространението на територията на област Добрич на инфлуенца по птиците бе обърнато внимание, че е забранен ловът на пернат дивеч в районите на Дуранкулашко и Шабленско езера.
В резултат на заседанието Областната епизоотична комисия, председателствана от Областния управител Детелина Николова, реши в срок до 11 януари 2017 г. да бъдат свикани от кметовете и проведени заседания на осемте Общински епизоотични комисии, на които по места да бъдат набелязани мерки за превенция и неразпространение на болестта. Решено бе още до 13 януари 2017 г. за предприетите действия и набелязани мерки по общини да бъдат информирани председателят на Областна епизоотична комисия и нейният секретар - Областният управител Детелина Николова и директорът на ОБДХ д-р Розалина Брайкова.
Предвид миграцията на птиците и издадената от Министъра на земеделието и храните заповед за забрана на лов и разселването на пернат дивеч, бе решено до 06 януари заседание да проведат представители на Националното ловно-рибарско сдружение - Съюз на ловците и риболовците в България, Български ловно-рибарски съюз и независими ловни сдружение на територията на Североизточна България за набелязване на превантивни мерки.Актуално

съобщение

анкета