Областният управител Детелина Николова проведе семинар с доброволните формирования

     Във връзка с правомощията и задълженията на Областния управител по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на чл. 14 и чл. 64, ал. 1, т. 4 от Закона за защита при бедствия, днес, 08.11.2016 г. в Областна администрация се проведе ежегодният семинар на Областния управител за дейността на доброволните формирования на територията на област Добрич.
     На семинара присъстваха: инспектор Робертина Лалова - сектор „Доброволни формирования" към Отдел „Интегрирана пожарогасителна и спасителна дейност" в Дирекция „Оперативни дейности" в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - София, старши комисар Александър Джартов - Директор на дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол" в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - София, комисар Дарин Димитров - Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Добрич, началниците на Районните служби на ПБЗН в област Добрич, кметове и служители от общините, имащи задължения по защита на населението и отговарящи за доброволните формирования по места.
     Откривайки събитието, Областният управител Детелина Николова поздрави присъстващите по случай днешния голям християнски празник Архангеловден. Тя се обърна специално към униформените и цивилни служители на МВР, които отбелязват професионалния празник на Национална служба „Полиция" в Деня на Св. Архангел Михаил, с пожеланието „да носят с чест и достойнство своята служба и да продължат професионално да следват мисията си - опазването на реда и сигурността на българските граждани и спазването на законите на страната".
     В хода на семинара бяха дискутирани въпроси относно актуалното състояние на доброволните формирования на територията на областта: брой доброволци, преминато обучение и/или предстоящо провеждане на такова, екипировка, застраховки, готовност за участие в превенцията, ограничаването или ликвидиране на произшествия и др.
      Старши комисар Александър Джартов представи изменението и промените в Закона за защита при бедствия и произтичащите от това ангажименти на областните управители и общините, в това число и на областните и общински съвети, които вече са създадени по места на база на Националната стратегия и Национален план за защита при бедствия, който през 2017 г. ще бъде факт.
      В рамките на дискусията се обсъди ролята и мястото на всеки един член в съветите и принципите на взаимодействие и добра комуникация между институциите с оглед прилагане на политиките за защита на населението, както и на програмите за превенция на критичната инфраструктура.
      В третата част Областният управител Детелина Николова заедно със зам.-началника на ОД на МВР - Добрич Явор Колев, обсъди с кметовете на общини състоянието на престъпността в област Добрич, в това число във всяка община, както и нуждата от мерки за по-ефективно противодействие в цялата област. Акцент бе поставен върху битовата престъпност, безопасното движение и опазването живота и собствеността на жителите на областта.
      Семинарът е в съответствие с изискванията на Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България и премина под наслов „Ролята на ръководителя за функционирането на доброволното формирование".
 Актуално

съобщение

анкета